WHO-code


Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk

Dit betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Hart voor Borstvoeding houdt zich aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm en onderschrijft de WHO-code van harte. Daarom werken wij alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.


Hart voor Borstvoeding werkt echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommige merken geen reclame zal maken.


De WHO-code wil:

-  borstvoeding beschermen en bevorderen

-  dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen

-  dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt

  1. - dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

De WHO code is in het Nederlands te lezen.
https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf

webdesign © 2009-2017  Kiek a Kiddo | disclaimer